DEUTSCH
ITALIANO
ENGLISH

Medijski projekt

Umetni·sko oblikovani plakati in trakovi z napisi konfrontirajo prebivalce Bistrice, Jesenic in Cave del Predila s fragmenti iz lirike v jezikih manj·sin v sosednjih de·zelah.

+ Bistrica: srbsko in furlansko
+ Jesenice: nem·sko in italijansko
+ Cave del Predil: slovensko in romanes

Kriterij za izbor pesmi je, da morajo vsebovati pojme LEPO in LEPOTA. V tekstih bodo poudarjeni in so edine besede, ki bodo (v opombah spodaj) prevedene. »Nerazumljivost« tekstov naj povzro·ci iritacijo in radovednost. Na razpolago pa bodo tudi majhne bro·sure s popolnimi teksti in prevodi.

Kraji: Feistritz, Jesenice, Cave del Predil
·Cast: Oktober/November 2002