ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH

Mote·ca akcija | Umetni·ski posegi v muzeju

Atraktivnost mnogih »doma·cih« muzejev ni velika, saj so predstavljene zbirke razporejene ve·cinoma vedno po isti shemi. Kronolo·ska razporeditev in strokovno specifi·cna kategorizacija povzro·cata enodimenzionalnost in o·zita zaznavanje: zanimanje kaj hitro uplahne. Projekt MUSEUM | MUSEO | MUZEJ naj bi s temporarnimi »subverzivnimi« ukrepi zbudil zanimanje ob·cinstva. Umetniki in umetnice razli·cnih ·zanrov (upodabljajo·ca umetnost, fotografija, arhitektura) bodo dopolnili oz. deloma »potuj·cili« obstoje·ce zbirke s »ponaredki« ali tematsko »neprimernimi« objekti oziroma prostorskimi in·stalacijami. Te iritacije dajejo igriv nadih, na primer, ·ce imajo posamezni prostori zna·caj iskalnice ali pa dobi obiskovalec spodbudo, da sam »popravi« razstavo in postane tako kreativen.Za orientacijo je na razpolago trojezi·cna zgibanka z informacijami o vseh treh muzejih in z re·sitvami raznih umetni·skih »ugank«.

Kraji: Jesenice, Cave del Predil, Arnoldstein
·Cas: 1. September–13. Oktober 2002