MUSEO DELLA TRADIZIONE
MINERARIA DI CAVE DEL PREDIL

Uwe Bressnik | Veronika Hauer | Oona Peyrer-Heimstätt | Reinhard Blum: »Cavemen«

Shranjenim zgodovinskim pric·evanjam in dokumentom se zac·asno pridruz·ijo eksponati, katerih razvoj je s·e pred njimi. Muzej tako postane kraj medsebojnega vplivanja preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Med »mrtve« razstavne kose rudarskega muzeja se naselijo organsko »z·ivi« objekti - elementi iritacije prav tako kot dela s samostojno umetnis·ko izpovedjo.

Torek do nedelje
10.00-13.00 | 14.30-18.30 ure
Vstopnina: 2,60 EUR

MUSEO DELLA TRADIZIONE MINERARIA
DI CAVE DEL PREDIL
ITA-33012 Cave del Predil
Tel.: +39 0428 68257 dott. Pohar Claudio
mostramineraria@libero.it

 

GER
ITA