GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE
Roberto Paci Dalò:
»L'Ombra di Jesenice«

Italijanski glasbenik in konceptni umetnik Roberto Paci Dalò s svojo skrbno zvocˇno in svetlobno instalacijo razsˇirja zbirko Gornjesavskega muzeja v Jesenicah. Multimedijsko delo se ukvarja z zgodovino rudarstva in zˇelezarstva na osnovi tonskih in filmskih posnetkov iz muzejskega arhiva.

Torek do petka| 9.00-14.00 ure
Vstopnina: 500 SIT | 2,20 EUR

GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE
Presˇernova 45 | SLO-4270 Jesenice
Tel.: +386 4 5833500
gornjesavskimuzej@siol.net
Koprodukcija z »Giardini Pensili«

 

GER
ITA