RAZSTAVA
28.01–25.02. 2004
Knjiz·ni in kulturni center HAC·EK,
Klagenfurt/Celovec, prosta vstopnina
!

DEUTSCH

Dejstvo, da v Celovcu poleg nems·kogovo-rec·e vec·ine z·e stoletja z·ivijo tudi Slovenci, je znano le malo ljudem. Jezik in kultura manjs·ine v javnem z·ivljenju mesta domala nista prisotna, v samozavesti koros·ke prestolnice ne igrata posebne vloge.
Kulturni center univerze v Celovcu UNIKUM je v nagradnem razpisu z naslovom
WO GEHT'S HIER NACH CELOVEC? listopada leta 2003 pozval koros·ko obc·instvo, da sodeluje pri iskanju sledov in simbolov slovenskega z·ivlja v Celovcu. 55 Koros·ic in Koros·cev se je uspes·no udelez·ilo te akcije. Njihove prispevke v obliki tekstov, slik, razglednic, zgodovinskih in aktualnih dokumentov si lahko ogledate v tej razstavi.

Kuratorja:
Emil Kris·tof, Gerhard Pilgram

PRISPEVALI SO:

Bella Ban, Wilhelm Baum, Melitta Blasl, Theodor Domej, Rosa Fasching, Toman Feinig, Reinhold Gaspar, Ilse Gerhardt, Frido Gigacher, Anthony Hall, Theresa Hauser, Gerhard Hohl, Klaus Holler, Lukas Holzer, Adrian Kert, Marjana Kos·ir, Werner Koroschitz, Gregor Kris·tof jun., Gregor Kris·tof sen., Hanzej Lesjak, Helmut Liebl, Johann Lutschounig, Tanja Malle, Mirko Malle, Karl Micheu, Marian Mickl, N. N., Klaus Oberhammer, Milena Olip, Heinz-Dieter Pohl, Johannes Puch, Alois Popotnik, Irena Popotnik, Ludwig Riedman, Ingrid Rothmann, Dorothea Rüb, Helmut Stockhammer, Helge Stromberger, Barbara Patricia Stromberger, Josef Strutz, Gudrun Svenda, Mirko S·nabl, Bärbel Tietze, Marta Velik, Franz Waditzer, Wilhelm Wadl, Elisa Warmuth, Johann Weiss, Lojze Wieser, Vinko Wieser, Antonija Wieser, Daniel Wutti, Janko Zerzer, Martin Zirkl