KOVČEK – DER KOFFER
– WAS SIE SCHON IMMER ÜBER DIE KÄRNTNER SLOWENEN
WISSEN WOLLTEN | VSE KAR STE ŽE VEDNO ŽELELI IZVEDETI
O KOROŠKIH SLOVENCIH

10.–30. APRIL/MALI TRAVEN 2005
K&K CENTER ŠENTJANŽ V ROŽU/ST. JOHANN IM ROSENTAL

Mit einer umfassenden Schau unter dem Titel WO GEHT'S HIER NACH CELOVEC präsentiert sich das UNIKUM in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Die Ausstellung findet im Kulturno-informacijski center Mestnega muzeja Ljubljana/CITY MUSEUM OF LJUBLJANA - CULTURAL INFORMATION CENTER, Trg francoske revolucije 7, im Zentrum der Metropole statt. Gezeigt wird eine Auswahl von Arbeiten, die im Rahmen der Projektreihe KOROšKA INKOGNITA enstanden sind. Sie umfassen Objekte, Fotos, Videos, Tondokumente und Texte der Ausstellung WO GEHT'S HIER NACH CELOVEC, des Wander-Reise- Lesebuchs SLOWENIEN ENTGEGEN, der architektonisch-musikalischen Aktion HEIMSUCHUNG/DOM OJ DOM sowie der Wanderausstellung KOVČEK/DER KOFFER.

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG/ODPRTJE RAZSTAVE:
SONNTAG/NEDELJA, 10. APRIL/MALI TRAVEN, 11.00 UHR/URI
› Gebrauchsanweisung, Lautgedicht, Preisschnapsen
› navodila za uporabo, onomatopoezija, nagradno šnopsanje

ÖFFNUNGSZEITEN/RAZSTAVA JE NA OGLED:
10.–30. APRIL/MALI TRAVEN 2005

Dienstag, Donnerstag, Samstag | torek, œetrtek, sobota: 18.00–20.00
Mittwoch, Freitag | sreda, petek: 9.00–12.00

V marcu bo Kulturni center univerze v Celovcu UNIKUM odprl razstavo KAKO PRITI V CELOVEC (Wo geht's hier nach Celovec). Pričujoča postavitev je nastala kot rezultat UNIKOM-ovega projekta »Koroška inkognita – po sledeh koroških Slovencev«.
Na avstrijskem Koroškem namreč ob vprašanju slovenske narodne skupnosti, v javnosti še zmeraj prevladujejo ideološko obarvani predsodki. Ti so posledica medsebojnega nepoznavanja in nerazumevanja. UNIKUM je tako v želji, da se sproprime s to perečo tematiko, povabil k sodelovanju znanstvenike in umetnike, ki so na svojstven način prispevali svoj delež k podiranju ideoloških stereotipov in gradnji mostu med obema živečima narodoma na Koroškem. Znotraj omenjenega projekta je nastala vrsta kulturno-političnih projektov, akcij in intervencij, ki so se dogajale v različnih krajih širom južne avstrijske Koroške.
Pričujočo razstavo tako sestavlja izbor teh umetniških projektov v obliki slik, video-dokumentacij, besedil in inštalacij.

WO GEHT'S HIER NACH CELOVEC ist ein Projekt des Universitätskulturzentrums UNIKUM in Zusammenarbeit mit dem Mestni muzej Ljubljana und dem Slowenischen Kulturverband – SPZ.
WO GEHT'S HIER NACH CELOVEC je projekt Kulturnega centra univerze v Celovcu UNIKUM v sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana in Slovensko prosvetno zvezo – SPZ.