VI. KOVČEK – DER KOFFER
ali KAR STE ŽE VEDNO ŽELELI VEDETI O KOROŠKIH SLOVENCIH.

[Ausstellungseröffnung | odprtje razstave: 10. 01. 2005
Ausstellungsdauer | razstava je na ogled: 05. 02. 2005]

  VABILO ZA SODELOVANJE | DEUTSCH
  Kdor se je na Koroškem kdaj pogovarjal o koroških Slovencih, je opazil, da je znanje o slovenski narodni skupnosti v tem kraju nadvse pomanjkljivo. Predvsem mlajša generacija se prav malo briga za manjšinsko tematiko; ideološki predsodki ter nevednost o zgodovinskih dejstvih prevladujejo v koroški javnosti. Proti obstoječim deficitom namerava UNIKUM v sodelovanju z umetnicami in umetniki raznih strok nastopati s posebno intervencijo, z »vzgojnim kovčkom«, ki naj bi potoval širom po Koroški. KOVČEK – DER KOFFER naj bi vseboval vrsto učbenih »pripomočkov«, cilj projekta pa je ironično ponazarjanje obstoječih predsodkov ter obravnavanje vprašanja nacionalne diference onstran obstoječih klišejev.
Nekaj primerov za objekte in materiale oziroma tematska področja, ki naj bi se našli v kovčku:

– Vindišarji, Slovenci, Slovani: seksualnost manjšine in njena zaščita
– Kje je »Slovenec«?
– Od kod prihaja »Slovenec«?
– Kje stanuje »Slovenec«?
– O čem se »Slovenec« pogovarja?
– S čim se »Slovenec« preživlja?
– Kako zveni slovensko?
– Zakaj je »Slovenec« tako turoben?
– V kaj »Slovenec« veruje?
– Kakšne skrivnosti ima »Slovenec«?
– Vindišarski nauk o barvah
– Dvojezičnost v živalskem svetu
– ipd.

Prototip KOVČKa – DER KOFFER bomo predstavili na univerzi v Celovcu jeseni 2004, nato ga bomo poslali v več izvodih na »turnejo«. Predvidoma bo KOVČEK – DER KOFFER v gosteh v šolah, pri kulturnih in izobraževalnih društvih ter na predstavitvah v javnem prostoru.