POJMOVNIK [ DEUTSCH ]

cepiti spalten . doma daheim . 10. oktober 10. Oktober . drža Haltung . elan Elan . hajmatdinst KHD . ik nik šnik ik schnik ach . izseliti vertreiben . izumrli ausgestorben . jezik Sprache . Karavanke Karawanken . strešica Haček . knežji kamen Fürstenstein . koroška duša Kärntner Seele . koroški gvant Kärntner Anzug . krajevni napisi Ortstafeln . kri Blut . lipa Linde . Ljubelj Loibl . manjšina Minderheit . maščevanje Rache . mati bog domovina Kinder Küche Kirche . meja Grenze . mešani zakon Mischehe . narodna skupnost Volksgruppe . nedelja Sonntag . Obir Obir . otožnost Schwermut . pohača Pohatscha . petje Sangesfreude . prastrah Urangst . pregnati verschleppen . prisiljeno zwanghaft . ričet Ritschert . spomenik Denkmal . Tito Tito . tujina Fremde . vindiš windisch . vojvodski prestol Herzogstuhl . vsakdan Alltag

V začetku so bile besede, potem so sledili seznami. Če se seznanimo z lepimi, s pojmom Koroška zlepljenimi besedami, ali jih potem lahko prelisičimo in nas odvedejo nekam povsem drugam? Kako lahko zbezamo resničnost izza druge resničnosti – in kdo naj bi to počel? S pisanjem se to lahko posreči: besede se redijo, se skrčijo in razležejo, shujšajo, se ojunačijo…, se spuščajo v nespodobne zveze in se odpirajo preteklemu in novemu, bližnjemu in oddaljenemu. Kdor je dovolj blizu, da odkrije podrobnosti in dovolj oddaljen, da lahko pokrije celoto, naj se ozre prvi – in potem naj kar odpeketa v svojo besedno ustvarjalnico.

Slovenske Večernice so se preobrazile, so postale dvojezične, se poigravajo z dvema jezikoma. Tuje, potujčene, odtujene so postale, torej so končno pristale pri sebi, se pravi, v 21. stoletju, kjer nad Košuto še vedno modrí nebo in nad Zablatniškim jezerom še vedno rdí sonce, kjer pišejo Slovenci v nemščini in nemško govoreči v španščini. Tako se zapisana meja stalno premika, postaja prepustna in se včasih kruši kar sama od sebe – ali sploh še obstaja? Med jeziki, med stvarnim in pravljičnim, med doživetim in izmišljenim nastaja prostor, prostranstvo, prostost, ki dopušča vse.

Alltag vsakdan . ausgestorben izumrli . Blut kri . daheim doma . Denkmal spomenik . Elan elan . Fremde tujina . Fürstenstein knežji kamen . Grenze meja . Haček strešica . Haltung drža . Herzogstuhl vojvodski prestol . ik schnik ach ik nik šnik . Karawanken Karavanke . Kärntner Anzug koroški gvant . Kärntner Seele koroška duša . KHD hajmatdinst . Kinder Küche Kirche mati bog domovina . Linde lipa . Loibl Ljubelj Minderheit manjšina . Mischehe mešani zakon . Obir Obir . Ortstafeln krajevni napisi . Pohatscha pohača . Rache maščevanje . Ritschert ričet . Sangesfreude petje . Schwermut otožnost . Sonntag nedelja . spalten cepiti . Sprache jezik . Tito Tito . Urangst prastrah . verschleppen pregnati . vertreiben izseliti . Volksgruppe narodna skupnost . windisch vindiš . zwanghaft prisiljeno . 10. Oktober 10. oktober

Najbrž bomo na koncu prelisičili še sami sebe, kajneda? V resnici, resnično, zares, zakaj pa tudi ne?

Emil Krištof, Doris Moser, Helga Rabenstein

[ INHALT | VSEBINA ]