DOM OJ DOM!
Glasbeno-arhitektonski ekskurz

Projekt se posveča vprašanju slovenske identitete oziroma narodnostnih razlik onstran jezika in je hkrati poskus ugotovitve dejanskih ali domnevnih arhitektonskih posebnosti koroških Slovencev. Te posebnosti se v procesu zazidovanja pokrajine z razpršenimi objekti in uničevanja tradicionalnih krajevnih oblik nezadržno izgubljajo. Zdi se, da je pokrajinska destrukcija na južnem Koroškem posebno dinamična. DOM OJ DOM! kaže problematiko arhitektonske odtujitve in »asimilacije« s pomočjo glasbenega in prostorskega posredovanja. V okviru ekskurzije bo opevana »lepota« sedanje podeželske arhitekture. Domači zvoki poudarjajo posebej drastične primere gradbene iznakaženosti; občasne inštalacije prikazujejo grozeče uničevanje pokrajine z zazidovanjem z razpršenimi objekti in smešijo pretirano širjenje gradbenotrgovinske estetike ter estetike montažnih hiš.

Sodelujejo:
DIETMAR PICKL: Kompozicija, besedilo, vokal
MEŠANI ZBOR PEVSKEGA DRUŠTVA SELE pod vodstvom ROMANA VERDELA
MICHEAL ERIAN: Saksofon
UTE PETRITSCH, JULIA HOHENWARTER: Občasne inštalacije, projekcije
SONJA GSPARIN, ALBRECHT WENDEL: Diskusijski prispevki

Postaje:
I. SELE-KOBLA:
»I hob holt mei Haisle« – ogrožena idila
miniature
partiture
II. Kmetija KRIŠTAN:
»Fertig.Heim.Suchung« – nova idila
montaže
kolaže
III. FARNA DVORANA Sele:
»Musterhaus« – konec idile
recitacije
projekcija
diskusija

okrepčilo