DEUTSCH
ITALIANO
ENGLISH

Umetnost v reki

V ospredju projekta je voda, umetnost gre tu dobesedno »po vodi«. Trije umetniki bodo izdelali plavajo·ce objekte oz. kompleksne kinetske prostorske in·stalacije in se spoprijeli z vodo kot virom energije in nevarnosti. Uporabili naj bi predvsem material, ki ga naplavijo na bregove Sava, Rio del Lago in Bistri·ski potok. Paleta zaobjema »naravni« les in vsakdanje »naplavine«, pa tudi industrijske odpadke. Dodatno likovno sredstvo je elektri·cna svetloba (iz vodnih elektrarn). Objekte bodo v enkratni akciji spustili po rekah oz. v potok na Jesenicah, Bistrici in v Cave del Predilu, v teko·ci vodi bodo spreminjali obliko in pluli mimo krajanov. Za »tribune« bodo razni mostovi in brvi. Akcijo bodo posneli na video in fotografirali.

Kraji: Bistrica, Jesenice, Cave del Predil
·Cas: Mai 2003