ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH

In·stalacije v javnem prostoru | razstavni projekt

·Sest upodabljajo·cih umetnikov iz vseh treh de·zel stopajo v dialog z najrazli·cnej·simi primerki vsakdanje kulture. Estetsko zanimive produkte vsakdanje kulture, ki jih je na Jesenicah, na Bistrici in v Cave del Predilu na pretek, na primer pisana gara·zna vrata v Cave del Predilu, vrti·ckarske barake na Jesenicah ali notranjost delavskih pivnic na Bistrici, bodo sodobni umetniki »soo·cili« z in·stalacijami in »implantati. »Lepota« neopaznega, »vzvi·senost« bornega in umetni·ski aspekt slu·cajnega so v sredi·s·cu pozornosti. Cilj projekta je ·sola opazovanja, pa tudi kraj soo·canja z eksperimentalnimi oblikami izra·zanja v upodabljajo·ci umetnosti ter s ·sir·sim pojmovanjem umetnosti.

Krajii: Jesenice, Cave del Predil, Arnoldstein
·Cas: April/maj 2003