ENGLISH
DEUTSCH
ITALIANO

Lepota v grdem | fotoin·stalacija

Umetniki fotografije imajo nalogo, da postavijo v prostor velike plakate ali projekcije z upodobljeno propadajo·co industrijsko arhitekturo Jesenic, Cave del Predila in Bistrice v Ro·zu. Te upodobitve bodo afi·sirane oz. razstavljene v krajih samih. S »podvojitvjo« motivov – objekti in njihove fotografske upodobitve so isto·casno na ogled – naj se pozornost usmeri v estetsko kvaliteto »readymades« in v kulturnozgodovinsko dostojanstvo teh na videz grdih razvalin. Svojo vlogo naj igra tudi utopi·cen poudarek, na primer s pomo·cjo fotomonta·ze ali z drugimi na·cini obdelave. Projekt dopolnjujeta serija razglednic in zgibanka z informacijami in orientacijsko pomo·cjo.Sodelovali bodo umetniki iz Slovenije, Italije in Avstrije. Razstava bo odprta v Cave del Predil/Rablju z vodenjem ob·cinstva po razru·senem industrijskem arealu.

Kraji: Feistritz, Jesenice, Cave del Predil
·Cast: September/Oktober 2002