POLC·AS

SCHÖNE ÖDE | LEPA PUS·C·A | BELLA BRULLA je umetnis·ki projekt kulturnega centra na celovs·ki univerzi UNIKUM, ki odkriva in zaznamuje prostore lepote v pokrajini propada treh nekoc· pomembnih industrijskih krajev v trikotu med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Umetnice in umetniki razlic·nih panog razs·irjajo pogled na druz·beno-politic·ne pojave ter vsakdanjo kulturo v okviru s·estih posameznih projektov. Prizoris·c·a estetske razprave in umetnis·kih akcij so Bistrica v Roz·u/Feistritz im Rosental, Jesenice/Aßling ter Cave del Predil/Rabelj/Raibl.

HALBSCHEIT | POLC·AS | META je vmesna bilanca, ki s pomoc·jo s·tevilnih objektov, fotografij, besedil in video-posnetkov ris·e topografijo prvih treh umetnis·kih projektov v okviru celoletnega cikla.