MUSEUM
Art Goes Museum

Rudarski muzej, domovinski muzej ter industrijski muzej so prizoris·c·a tega sodobnega umetnis·kega projekta.
Sedem umetnic in umetnikov se ukvarja s specific·no obliko razstavljanja v muzejih in »dopolnjuje« obstojec·e zbirke z instalacijami in objekti.