PRIJAVA

Za udelez·itev pri otvoritvi projekta
MUSEUM | MUZEJ | MUSEO se je treba prijaviti najkasneje do
28. avgusta 2002
.

S·tevilo sodelujoc·ih je omejeno!

Prispevek: € 15,-
Cena vkljuc·no voz·nje, osvez·itve in vstopnine.

Ime in priimek:

Pos·tna s·tevilka/kraj:

S·tevilo prijavljenih oseb:

Ostale potrebs·c·ine:

> potni list

Akcija se bo izvajala pri vsakem vremenu!


Tel.: 0043/463/2700-9712

unikum@uni-klu.ac.at