PRIJAVA

Za udelez·bo pri akciji NI UMETNOST NE
Vas prosimo, da se prijavite najkasneje
do 22. MAJA 2003 ali po telefonu ali preko
spletne prijavnice, ki jo najdete spodaj.

S·tevilo sodelujoc·ih je omejeno!

Prispevek: € 25,–
Cena vkljuc·uje voz·njo in vec·erjo.


S·tevilo prijavljenih oseb:

Oprema:

> solidna obutev
> zas·c·ita pred dez·jem

Akcijo bomo izvedli pri vsakem vremenu!


Tel.: 0043/463/2700-9712

unikum@uni-klu.ac.at