VODICˇ

Brezplacˇne vodicˇe z nacˇrtom pohodov po Bistrici v Rozˇu_Feistritz im Rosental, Cave del Predil in Jesenicah lahko narocˇite v pisarni UNIKUMa. Poleg tega so na voljo tudi v omenjenih krajih.

Bistrica v Rozˇu: Gostilna Kurasch,
k&k center Sˇentjanzˇ
Cave del Predil: Bar Centrale, trafika, muzej
Jesenice: Bar LOK na zˇeleznisˇki postaji, Gornjesavski muzej - Stara Sava

NAROCˇITI:

Sˇtevilo:


Tel.: 0043/463/2700-9712

unikum@uni-klu.ac.at