ININA GAP | Experimental Pop
04. 07. 2003 | 20.00 uri | Gostilna Kurasch Bistrica v Roz·u_Feistritz im Rosental

DEUTSCHI| TALIANO

Dovrs·no pripravljeni samplingi – digitalni posnetki zvokov, glasov in s·umov – so glasbena vizitka mladega koros·kega eksperimentalnega tria z mednarodnim obzorjem. Kompozicije slonijo na stebrih rac·unalnis·ko obdelanega glasbenega materiala, dopolnujejo jih prefinjeno igranje v z·ivo ter electronic sequencing. Glasbeniki LUDWIG HEILI (keyboards), JOZEJ STIKAR (guitar) in MARKUS GRADISCHNIG (drums)
v razs·irjenem polju med popularno in sodobno elektronsko glasbo ustvarjajo nenavadne, pestre in ganljive akustic·ne gladine.

ININA GAP