EPILOG | Z·ur na vrtu
04. 07. 2003 | 20.00 | Gostilna Kurasch | Bistrica v Roz·u_Feistritz im Rosental

DEUTSCH | ITALIANO

37 umetnic in umetnikov se je tekom enega leta v sklopu cikla LEPE PUS·C·e v s·estih posameznih projektih posvec·alo zgodovini in vsakdanu na Bistrici v Roz·u, na Jesenicah in v Rablju. Cikel, ki ga je kulturni center na univerzi v Celovcu & – UNIKUM izvedel s financ·no podporo Evropske Skupnosti, se bo (zaenkrat) zakljuc·il z z·urom na vrtu, ob domac·i jedi in pijac·i, s projekcijami ter s sodobno popularno glasbo.

RAZTOK (II)
Zac·asna preusmeritev rek Rio del Lago, Save in Bistrice v okviru umetnis·ke akcije UNIKUMa proti Jadranskemu morju ni ostala brez posledic. Ena od njih je video-posnetek Roberta Schabusa, ki bo doz·ivel krstno projekcijo v okviru EPILOGa, na vrtu gostilne Kurasch.