Stefano Ghesini (ITA):
»There's a Strong Demand
of a Social Economy«

Industrijske razvaline kot pric·e preteklosti in spomeniki za pravic·nejs·i gospodarski red: Primerjava aktualnih fotografij razvalin nekdanjih producijskih prostorov s posnetki vsakdanjega z·ivljenja povzroc·a mikaven efekt medsebojne potujitve. Fotografski umetnik Stefano Ghesini iz Mes·tra v svojem delu upodablja napetost razmerja med »estetiko pus·c·e« z »lepoto spominov« iz katere sledi zahteva po socialni ekonomiji. Z·elezni most v Cave del Predil/Rabelju, prometni otok na Jesenicah ter stara steza na Bistrici v Roz·u so prizoris·c·a instalacije z naslovom »trdna zahteva po socialni ekonomiji«.

 

ITA
GER