DECAY & READYMADE
Foto Art In Public Space

Fotoinstalacije v javnem prostoru upodabljajo arhitekturo industrijskega propada treh krajev v mejnem trikotu sosednjih dez·el Avstrije, Slovenije in Italije.

Kuratorin | Kuratorka | Curatrice: Inge Vavra

 

GER
ITA