Celovec, mesto ob Vrbskem jezeru je tudi mesto kanalov in vodnih cest, česar se Celovčani bolj malo zavedajo. Projekt STADT UNTER | POD GLADINO | ACQUA ALTA se sklicuje prav na to dejstvo in se navezuje na zgodovino mesta kot nekdanjega močvirja in območja poplav.
Na ogled je 30 začasnih postaj z umetniškimi inštalacijami in intervencijami na izbranih mestih vzdolž celovškega Lenta, Jezernice in potoka Feuerbach, trije vodotoki, ki peljejo skozi povsem različne mestne predele. Umetniški prispevki so postaje ob približno 18 km dolgi poti v jugozahodnem delu Celovca po kateri se lahko peljete s kolesom ali pa jo prehodite peš.
Vabimo 17 umetnikov in umetnic oziroma umetniških skupin, ki se kritično spopadajo z družbenimi razmerji in ki so si pridobili dolgoletne izkušnje z umetnostjo v javnem prostoru. Projekt se odvija v okviru leta umetnosti v javnem prostoru 2017. Hkrati je projekt urejen tudi v turistične namene.
Naslov projekta namiguje na tematske sklope, ki se odpirajo vzdolž poti. Po eni strani so to erozijski pojavi v pokrajini in urbanem prostoru, po drugi strani pa tudi družbeno razkrajanje in procesi razpadanja v socialnem, ekonomskem in kulturnem oziru. Voda — v obliki nihajoče gladine talnice ali občasnih poplav — je hkrati metafora za difuzne strahove in skrite grožnje, ki trenutno prevladujejo javni diskurz. V jugozahodnem delu mesta živi visok delež priseljencev oziroma tujcev, zaradi česar ne nazadnje ne bomo mogli mimo vprašanja migracije.