ATTWENGER
Foto: Gerald Von Foris
Povod za projekt je desetletni obstoj tehnološkega parka Lakeside Science & Technology Park, ki ni le arhitektonski žarek upanja na zahodu Celovca, saj vse od svojega nastanka (kot sponzor in mecen) pripisuje velik pomen kritični sodobni umetnosti. Z otvoritvijo stavbe Lakeside B11 poleti 2015 se odpirajo nove možnosti koriščenja območja kot javni umetniški prostor, še posebno z gradnjo dostopnih (in zelenih) streh, ki se kot blagi grički dvigajo nad okolico.
Akcija UM | STURZ | VERSUCH (poskus preopbrata) ni zastavljena kot slavnostna prireditev v ožjem smislu, temveč se posveča ekonomskim, socialnim in kulturnim neenakostim v družbi ter duhu časa, nihajočim med uporom in letargijo. Projekt sestavlja troje samostojnih umetniških prispevkov, ki skupaj ustvarjajo scensko-glasbeni triptih. Nastopi se vršijo tako v zunanjih prostorih, vključno na (poševni) strehi novogradnje, v preddverju in veliki prireditveni dvorani.
Prvi del triptiha temelji na tekstovnem fragmentu »Manifest« Berta Brechta, lirični parafrazi Marxovega in Engelsovega komunističnega manifesta. Čeprav besedilo mestoma zveni zelo aktualno, pa le deluje kot glas iz onostranstva, saj je napisano v klasičnih heksametrih in tudi njegove ugotovitve so že zdavnaj ovržene. Delo recitira »grški zbor« pod vodstvom Dietmarja Pickla in Emila Krištofa, ki bosta poskrbela za zgostitev in ritmizacijo besedila.
Če se v prvem delu opevajo destruktivne sile kapitala oziroma buržoazije (v 19. in 20. stoletju), pa se v drugem delu zaneti upor. »Pobudniki« so člani umetniškega kolektiva a.c.m.e. pod režijo mladega ustvarjalca Martina Duellerja. Osnovo performansa tvorijo sodobni politični manifesti kot »An unsere Freunde – Našim prijateljem« anonimne skupine avtorjev »das Unsichtbare Komitee/nevidni komite«, radikalna družbena kritika Michaela Hardta in Antonia Negra (»Empire«) ali Byung-Chul-Han (»Müdigkeitsgesellschaft« – »utrujena družba«). Obračun s sistemom se ne vrši z okornimi sredstvi agitpropa, temveč z asociativnimi in atmosferično zgoščenimi slikami in zvoki, ki naj bodo hkrati »deklaracija« in »reklamacija«.
Tretji del večera oblikuje gornjeavstrijski glasbeni duo ATTWENGER, čigar pesmi v tem kontekstu lahko pojmujemo kot ironičen komentar k apodiktiki revolucionarjev preteklosti in sedanjosti. Vendar pa ponavljajoča se besedila in glasbeni lupingi skupine ATTWENGER posredujejo tudi občutek nesmiselnosti, če ne celo obupa in nemoči glede na vladajoče družbene razmere. Hkrati duo odseva afirmativno moč trga, ki (malodane) vsako alternativno gibanje spremeni v prodajno uspešnico. To nas lahko zamori – kljub temu pa naj nam bo občasno dovoljeno da se ob glasbi predajemo plesu.

a.c.m.e,
Foto: a.c.m.e.