Po uspešnem zaključku ciklusa prireditev DURSTSTRECKEN | RAZDALJE | DISTANZE – The Art To Resist The Crisis, katere osrednja tematika je bila posvečena ekonomski krizi in njenim posledicam za posameznika, se bo UNIKUM v prihodnjih dveh letih (2015 – 2016) ukvarjal s socialnimi, ekonomskimi in kulturnimi razlikami v družbi. Prst bomo položili na najrazličnejše kočljive točke, ki vedno bolj načenjajo socialno ogrodje družbe in ustvarjajo neugodno politično klimo. Naslov PADEC namiguje na prerazdelitev bogastva od spodaj navzgor, na nastajanje elit in pavperizacijo, na erozijo demokratičnih struktur in druge spremljevalne pojave poznega kapitalizma. V posameznih primerih bodo pokazali emancipatorične možnosti obvladovanja neenakosti in nesorazmerja.

Program predvideva osem obsežnih interdisciplinarnih umetniških projektov – izključno produkcije UNIKUM-a – ki se posvečajo posameznim fenomenom. V spremljevalnih prireditvah pridejo do besede priznani strokovnjaki, publika pa bo lahko z njimi diskutirala. Prizorišča so na Koroškem, v Sloveniji in Furlaniji-Julijski krajini, ki se s svojim posebnim pokrajinskim in arhitekturnim karakterjem oziroma s svojim zgodovinskim kontekstom ponujajo kot scena in so hkrati metafora za specifične PADEC. Določeno vlogo igra tudi nižina, kot nasprotje strmini. Sredstva uprizoritve so performansi, inštalacije v javnem prostoru, glasbeni komadi, multimedialne produkcije in razstave. K sodelovanju vabljeni bodo domači in mednarodni umetniki, posebno iz alpsko-jadranskega prostora.
Novi niz projektov bosta bosta s tematsko povezavo med RAZDALJAMI in PADCEM uvajali dve posebni prireditvi. Dvodnevno praznovanje 30. obletnice UNIKUM-a skupaj z umetniki, pa bo zaključek in hkrati višek dveletnega programa.

HOME