Hrvatski

SveuČiliŠni centar za kulturu UNIKUM i VOBIS društvo s radošću Vas pozivaju na zajedničku šetnju zajedno s tražiteljima azila i migrantima od Arnoldstein/Podklošter do Feistritz an der Gail/Bistrica na Zilji. Ruta vodi od jednog dvojezičnog naselja do sljedećeg- i uklopljena u skladan krajolik donje doline Gail- pruža priliku za dijalog s ljudima iz kriznih područja, koji se nadaju stvoriti novi dom za sebe u Koruškoj. Zajednički element je glazba, koja će se svirati na velikom broju postaja na putu, nudeći okuse iz različitih kulturnih sfera. Specijalni gosti: TALLTONES EXTENDED


09.30: Polazak autobusom s glavnog kolodvora u Klagenfurtu/Celovcu
10.30: Dodatan ukrcaj putnika na glavnoj željezničkoj stanici u Villachu/Beljaku
11.00–15.00: Pješačka tura od Gailitz/Ziljica do Feistritz an der Gail/Bistrica na Zilji
(s nekoliko postaja i odmorišnih točaka na putu)
15.00–17.00: Skupina će se zaustaviti u gostionici STARA POŠTA/ALTE POST
17.45: Dolazak u Beljak/Villach
18.30: Dolazak u Celovec/Klagenfurt
Zahtjevi: čvrsta obuća, kišna oprema, flaširana voda

Doprinos troškova za »starosjedioce«: EUR 60,– uključen prijevoz autobusom,
glazba, večera