V tekmovalnem športu, najsibo to pri maratonski h tekmah, kolesarksih dirkah ali teku na smučeh, so neobhodne OKREPČEVALNE POSTAJE, kjer se atleti oskrbujejo z energijskimi napitki vseh vrst. UNIKUMu pa je važna tudi oskrba z »duševno hrano«. V ta namen urejamo vzdolž pohodnih poti na Koroškem, v Sloveniji in v Furlaniji več umetniških OKREPČEVALNIH POSTAJ. K sodelovanju vabimo pisateljice in pisatelje, ekonomiste in upodabljajoče umetnice in umetnike, ki so znani za svoje nevsakdanje in kritične pozicije s katerimi bodo poskrbeli za vsebinski kontrastni program v navidezno idiličnih, od sveta ločenih pokrajinah.
Prva OKREPČEVALNa POSTAJA poteka ob »prazniku dela« in je hkrati začetek ciklusa Durststrecken | RAZDALJE | Distanze.

Mitwirkende | Sodelujejo | Partecipanti:
Stephan Schulmeister (AT)
Werner Hofmeister (AT)
Global Etno Partizani (IT/SI)
Zdravko Haderlap (AT)
Norbert Klavora (AT)

Ablauf | Potek | orario:
11.00: Prevoz z avtobusom iz Celovca/Klagenfurt, menza
12.00:
Krizni Pohod po Železni kapli/Eisenkappel z Zdravkom Haderlapom in Nobertom Klavoro
15:30: Prevoz z avtobusom h gostilni Pri Riplnu na Lužah/Luscha-Alm; prihod z zasebnim avtom je možen
16.00: »Die Krise als Prozess der Selbstzerstörung des Finanzkapitalismus – ein Labungsversuch auf der Durststrecke. Predavanje ekonoma
Stephana Schulmeistra (AT) v nemškem jeziku.
17.00: »Tischsets« (»Namizni set«)
wernerja Hofmeistra (AT) – objekti
17.30:
Global ETNO PARTIZANI (IT/SI) – pesmi upora
18:00: Jed in pijača
19:00: Povratek

Unkostenbeitrag | Prispevek | Contributo:
Prevoz z avtobusom, vodenje, predavanje, umetnost in prehrana:
EUR 40,– / 30,–
Prihod z zasebnim avtom je možen [prispevek brez transferja z avtobusom :
EUR 20,–/15,–]
Predavanje
Stephana Schulmeistra ter objekti »Tischsets« (»Namizni set«) Wernerja Hofmeistra so na voljo do konca leta kot audio postaja oz. v splošno rabo v gostilni Pri Riplnu. Umetniški objekti so tudi na prodaj.


◀◀◀ HOME