Dordolla, odročen kraj v dolini Aupa blizu mesteca Moggio Udinese, ni le posebna v pokrajinskem in arhitektonskem oziru, temveč hkrati simbol za neupogljivost in optimizen. Medtem ko mnoge vasi v regiji trpijo zaradi odseljevanja in gospodarskega propadanja, daje Drodolla nenavadno živahen videz. Temu se gre zahvaliti peščici ljudi, ki so se – v nasprotju z vsako ekonomsko logiko – odločili ostati v vasi oziroma se tu ustaliti in (pre)živeti kot gostilničarji, kmetje ali umetniki. Zunanja znamenja vitalizacije se kažejo v obnovljenih suhih zidovih, očiščenih poteh, dostopnih pašnikih in, nenazadnje, v številnih gradbiščih. Dordolla pa je tudi kraj umetnosti in kreativnosti, na čigar sledove naletimo ob vsakem koraku.
Projekt VEČNo GRADBIŠČe je poskus poklonitve družbenopolitičnemu potencialu tega lokalnega eksperimenta z umetniškimi posegi. Pri tem modela Dordolla ne želimo poveličevati kot kontrapozicijo turbokapitalizmu, temveč tematizirati tudi njegov možni neuspeh. Vabljeni so umetniki iz Avstrije, Slovenije, Italije, in Velike Britanije, ki so jim socialne utopije vodilo in za to veliko tvegajo. Vizualna povezava razstave so prazna poslopja, zapuščene napol zgrajene hiše in »večna« gradbišča v središču vasi in njeni okolici, ki simbolizirajo nedokončanost in neuspeh. Na omenjenih lokacijah bodo postavljene inštalacije in skulpturalna dela in so na ta način začasno predane javnosti.

◀◀◀ HOME