DURSTSTRECKEN | razdalje | Distanze je dvoletni ciklus osmih interdisciplinarnih umetniških projektov, ki tematizirajo individualne in kolektivne strategije reševanja kriznih situacij. Izhajamo iz preproste misli, da je za reševanje težav pogosto potrebno premostiti razdalje: fizične pa tudi mentalne, družbene in kulturne. S tem povezani proces, premostitev razdalje, je lahko boleč, prispeva pa lahko tudi k obogatitvi osebne izkušnje. Umetnost pri tem pomaga dojeti priložnosti osebnega razvoja in potenciale družbenega napredka. V tem smislu razumemo razdalje kot niz eksemplaričnih primerov in eksperimentalnih umestitev, ki spodbujajo umetnike in umetnice h kritičnemu in nekonvencionalnemu obravnavanju pričujoče krize in motivirajo publiko pri iskanju novih izhodov za »preživetje«. Kljub različnemu umetniškemu pristopu posameznih projektov jim je nekaj skupno: namen, da se emancipirajo od diktata ekonomije in pri tem ohranijo dostojno držo in kritično distanco.

HOME