A ti voda že sega do vratu?
Se bojiš brodoloma?
Si mar že nasedel?
Študentski vsakdan vse bolj zaznamujejo negotove možnosti za prihodnost in vseobča gospodarska kriza. Kako študentje konkretno doživljajo to situacijo? Kako živijo v napetosti med reševanjem težav in možnim neuspehom? Kakšne strategije preživetja in upora razvijajo?
To so teme fotografskega natečaja kulturnega centra univerze v Celovcu UNIKUM za študente univerze v Celovcu in partnerskih univerz v Kopru/Caprodistria in v Vidmu/Udine

Zbiramo slike in kratke video filme, ki z vseh vidikov upodabljajo aktualne probleme študentske eksistence. Prispevki naj bodo čimbolj kreativni in kritični, profesionalnost ni bistvena.

Kdo lahko sodeluje?
Študentje univerz v Celovcu/Klagenfurt, Vidmu/Udine in Kopru/Caprodistria
Katera dela lahko prijavite?
▲ Kakršnekoli digitalne fotografije kot datoteke ali fotoprint
▲ Analogne slike vključno z diapozitivi, lomografijo, polaroidom ipd.
▲ Serije fotografij do max. 10 posnetkov
▲ Fotomontaže
▲ Kratke videofilme do 3 minut v vseh formatih
Sprejemamo po en prispevek na osebo.
Kdaj je rok prijave?
Rok prijave je 31. maj 2012. Do tega datuma morajo prispeti dela na naslov UNIKUMa, Universitätstraße 65-67, 9020 Klagenfurt/Celovec.

UPLOAD-povezava: http://www.mydrive.ch
LOGIN: GUEST@UNIKUM
PASSWORT: gastgostunikum


Kakøne so nagrade?
Prispevke bo izbrala in ovrednotila komisija umetniških ustvarjalcev. Najboljše tri fotografije ali kratki videofilmi prejmejo denarno nagrado:

1. nagrada: 1.000,–
2. nagrada: 500,–
3. nagrada: 250,–

Izbor najboljših del bomo predstavili občinstvu v okviru razstave na celovčki univerzi v zimskem semstru 2012/13.

HOME