21. 05. 2011 | 8.00–21.30
Bora nostra | Naša Burja
Pfeifkonzert in fünf Stationen | žvižgalni koncert v petih postajah | concerto di fischi in cinque stazioni

Val Rosandra/GlinšČica | Trieste/Trst/Triest (IT)

Foto: Maria Silvano (IT)

video
bora nostra |
naŠa burja:
SveŽe Sadje (SI)

Mitwirkende | Sodelujejo | Partecipanti:
ETNOPLOČ:
Aleksander Ipavec (IT) – acc, Piero Purini (IT/BIH) – sax, Matej Špacapan (SI) – tp
Združeni zbor Posočja – Chor aus dem Sočatal (SI); Dirigent: Matej Kavčič
Harmonikaši KD Arpit (SI): Manuel Figelj, Manuel Visintin, Martina Rossi
GLOBAL ETNO PARTIZANI (IT/SI):
Stefano Bembi (IT) – acc, Tomaž Nedoh (SI) – sax, Marko Čepak(SI) – guit, Štefan Švagelj (SI) – bass, Tina Krmac (SI) – voc
Mihi Kristof (AT) – Sprecher | govornik | oratore
Konzept | Zasnova | Idea: Aleksander Ipavec (IT), Emil Krištof (AT), Gerhard Pilgram (AT)
Kooperationspartner | Kooperacijski partner | IN Collaborazione con:
Stazione di Topolò/Postaja Topolove (IT)
Partizanski Klub Boljunec/Bagnoli (IT)

Ablauf | spored | orario