Vrnimo pojmu prerekanje, sinonimu za prepir prvoten pomen: ljudje si izmenjujejo mnenja in besede. V nemško-slovensko-italijanskem obmejnem območju se besede izmenjavajo med jeziki in kulturami sem in tja.
V tej vmesnosti se spreminjajo besede in njihov pomen. Tako naj projekt prevajanja, ki si ga lahko zamišljamo kot prevajalsko verigo, kar večkrat prepotuje tromejo, iz enega kraja v drugega, da napravi vidne tukajšnje tri jezike in kulture z vsemi možnimi transformacijami.
Troje literarnih besedil iz treh stoletij, ki opisujejo življenje v in med več kulturami, služi kot izhodiščna točka za ponovno prevajanje (nemško-slovensko-italijansko-nemško-italijansko-slovensko-nemško itd.). Z vsakim novim »obračanjem strani« nastane novo besedilo, na koncu bo enojezični izvirnik sicer še vedno enojezičen, hkrati pa na subtilen način večjezičen. Eksperiment sloni na domnevi, da vsak nesporazum vsebuje tudi ustvarjalen potencial in da na ta način sogovornik pridobi določeno svobodo.
Rezultat literarnega »telefončka« je brošura, ki jo imate pred seboj in v kateri prikazujemo poti besed skozi troje jezikov, besed, ki jih lahko vsak in vsaka znova ureja, kajti igra še ni končana: iz starih besed sledijo novi stavki, iz starih stavkov nova besedila – igrajmo se torej!

 
 
Broschüre | opuscolo | broŠura
WORTWECHSEL | DIVERBIO | PREREKANJE
44 Seiten | pagine | strani
3 Sprachen | lingue | jeziki
18 Übersetzungen | traduzioni | prevodov
3 Spiele | giochi | igre

Kostenlos erhältlich im UNIKUM.
Gratuitamente presso l'UNIKUM.
Brezplačno na voljo v UNIKUMu.

unikum@uni-klu.ac.at
+43 463 2700 9712, 9713