Projektni ciklus se zaključuje z umetnostno razstavo o tipologiji in estetiki oziroma kulturni in socialni zgodovini ograje na tromeji med Avstrijo, Slovenijo in Italijo. Obravnava se to, kar v regiji (še vedno) ločuje in deluje kot element, ki ustvarja identiteto in omogoča diferenciacijo ter orientacijo. Zapreke se pojmuje kot produktivno provokacijo, ki navsezadnje lahko deluje kot katalizator za komunikacijo in izmenjavo. Etnološki pogled na pojav zagrajevanja dokumentira hkrati del vsakdanje kulture teh območij.
Najrazličnejši plotovi in ograje ter zidovi in žive meje služijo kot izhodiščno gradivo inštalacijam v javnem prostoru oziroma filmskim delom na temo. V spremni brošuri se obdela zgodovinske, politične in filozofske vidike. Fotografi in umetniki iz Avstrije, Slovenije in Italije so vključeni v oblikovanje. Razstava je zasnovana kot potujoča razstava in bo javno prikazana.

ČAS:
Oktober/september 2010

DogajaliŠČa:
› St. Johann/Šentjanž (AT)
› Šmartno (SI)
› Topolò/Topolove (IT)